Lees meer over mij
Op 25 januari 1980 ben ik te Lisse geboren. In m'n achtste levensjaar kreeg ik m'n eerste orgelles. Toen ik twaalf jaar oud was en naar het voortgezet onderwijs ging, volgde ik tegelijkertijd de vooropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem bij Cor Ardesch en Theo Jellema. Daar werd ik na m'n eindexamen in 1996 aangenomen voor de voltijd studie orgel.
In 1998 ben ik naar Groningen gegaan om mijn studie af te ronden. Na de eerste fase studie orgel ben ik toegelaten tot de tweede fase waar ik improvisatie ben gaan studeren bij Jos van der Kooij aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag dat in 2003 met goed gevolg is afgerond. Tevens heb ik drie jaar van de opleiding koordirektie bij Louis Buskens genoten. Naast deze studies heb ik ook masterclasses gevolgd bij o.a. Joris Verdin, Olivier Latry en Wolfgang Zerer.

Vanaf 2003 ben ik werkzaam bij Mense Ruiter orgelmakers B.V. Met grote regelmatig treed ik op als repetitor en begeleider van diverse koren, veelal als organist maar ook geregeld als pianist (onder "links" kunt u de gezelschappen vinden waar ik muzikaal bij betrokken ben of ben geweest). Enige grotere werken die ik als begeleider o.a. gespeeld heb zijn: het Requiem van G. Fauré, Requiem van M. Duruflé, Rejoice in the Lamb van B. Britten, Chichesterpsalms van Bernstein en Messe Solemnelle en ut# mineur van L. Vierne. Tevens heb ik meerdere keren mijn medewerking verleend bij verscheidene cd opnamen. Naast de reguliere begeleidingswerkzaamheden heb ik bij o.a. de Johannes en Mattheus Passion van J. S. Bach, Die Schöpfung van J. Haydn en het Requiem van W. A. Mozart continuo gespeeld.

Sinds 2007 ben ik als vaste organist verbonden aan de Schola Liturgica waarmee ik gemiddeld 4 a 5 keer peer jaar naar Engeland af reis om daar diensten te verzorgen. Zo heb ik o.a. gespeeld in de kathedralen van St. Pauls London, Canterbury, Salisbury, Winchester en York Minster. Ook ben ik verbonden aan Choral Voices, waarmee ik elke derde zondag van de maand een evensong verzorg in de Nieuwe Kerk te Groningen, welke vallen onder het samenwerkingsverband van verschillende kerken in Groningen genaamd ‘Schoonheid met een ziel’.

Vanaf m'n studietijd heb ik de leiding gehad over verscheiden koren, welke variëren van een groot mannenkoor tot kleine kamerkoren en cantorijen. Vanaf 2009 ben ik als cantor verbonden aan de PKN te Vries. Een cantorij die naast de gebruikelijke zettingen en liturgische gezangen ook in staat is geestelijk klassiek repertoire eigen te maken om zo de dienst te verrijken met motetten en missen.

Ondanks dat je vaak als organist "alleen" boven bij het orgel zit zoek ik in al mijn werkzaamheden de interactie. Is het niet als leider dan wel als begeleider, of als onderdeel van een samenwerking binnen kerk, ensembles e.d. Daar ligt voor mij de uitdaging, om gezamenlijk te komen tot een beleving of prestatie.