Vernieuwde Agenda

Er is een vernieuwde AGENDA op onze website. U kunt nu op een categorie klikken en u krijgt alle events te zien van een bepaalde groep.

Op dit moment is er een verdeling gemaakt in activiteiten van
de Schola Liturgica en van de Ichthuscantorij, maar ook gebeurtenissen die in een bepaalde lokatie plaats vinden, zoals de dorpskerk van Huizum, de Grote Kerk Leeuwarden en de Michaelskerk te Harlingen.

Wij hopen dat hiermee onze AGENDA overzichtelijker en actueler is geworden.

Evensong 9 oktober 2016

Programma Evensong 9 oktober 2016 (Pentecost 21, Trinity 20)
Aanvang 17.00 uur
Grote Kerk Leeuwarden

(Rooster Common Worship: Jaar C)

Introit: Lord thou has told us – Arnold Bax
Responses: Bruining-Visser (set 2)
Psalm(en) 144: 1,2,4 en 8 (berijmd) 143 (onberijmd)
Canticles Hugh Blair in b minor
Anthem: Give us the wings of faith – Bullock
Hymns:
Lied 801 Door de nacht van strijd en zorgen
Lied 798 Heer geef mij vleugels dat ik reis

1e lezing: Jesaja 50 : 4 – 10
2e lezing: Lucas 13 : 22-30

[whohit]-2016 Evensong 9 oktober-[/whohit]

Choral Evensong Grote Kerk van Leeuwarden

Elke tweede zondag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) wordt in de Grote Kerk van Leeuwarden een Choral Evensong gezongen. De dienst begint om 17.00 uur en de toegang is uiteraard gratis. Wel is er een collecte. Het koor bestaat uit geoefende zangers. Op onze speciale pagina kunt u zien wanneer de Evensong worden gehouden en welk programma gezongen wordt.

(Nunc Dimittis – Purcell)

25002354006_898ba99d3a_o

Choral Evensong Leeuwarden
Choral Evensong Leeuwarden

Zomerproject St. Pauls

Het zomerproject van de Schola Liturgica was dit jaar in Londen, in St. Paul’s Cathedral. Een beroemde naam, dus het was geen wonder dat het aantal deelnemers al snel voldoende was. Er was zelfs een wachtlijst!
In de aanloop naar het project werd intensief gerepeteerd, zoals gebruikelijk. Er werd hard gewerkt, ook aan stukken die helaas niet op het definitieve programma terechtkwamen, zoals de Mis voor koor en twee orgels van Vierne en het prachtige motet Like as the hart van Howells. Het aantal zangers was relatief groot (38), wat natuurlijk alles te maken had met de enorme ruimte die deze kathedraal biedt. Keerzijde van zo’n groot aantal mensen is dat pas bij de eerste repetitie in Londen het koor helemaal compleet was.
london-04

Hoewel Evensong pas om 17.00 uur begint, begon de repetitie de eerste dagen al vroeg in de middag. Zodoende kreeg je meteen een goede indruk van het dagelijks leven rond de kathedraal tijdens de lunchpauze: veel keurig geklede mensen die in de open lucht aan het lunchen waren. Ook de harde werkers in the City hebben ontspanning nodig!
In tegenstelling tot de situatie bij andere kathedralen is de repetitieruimte niet boven, maar ónder de kerk. Je kwam er met een speciale sticker die als entreebewijs gold. De ruimte had wél ramen, maar die konden niet open; na een uurtje zingen was het dus al behoorlijk warm. Gelukkig waren koel water en desgewenst het assortiment van de refectory in de buurt!
london-05
Met het oog op een optimale koorklank werd al direct de opstelling in het koor verrassend gewijzigd. We stonden in koppels van twee per stemsoort. Dat was wel even wennen, maar na een dag zingen wist je niet beter. Het in- en uitlopen kwam natuurlijk ook de eerste dag aan de orde. Het bleef een hele toer om je bij de voorbereiding van de haakse bocht niet te laten afleiden door het patroon in de vloertegels. Die vroegen namelijk om een riante s-bocht, zoals bij het peloton dat uitwaaiert in een wielerkoers.

london-01
Het koor werd muzikaal ondersteund door een collectief aan musici: allereerst natuurlijk Geke en Sjouke, die ons met vriendelijke, maar strakke hand door het repertoire leidden. Vervolgens twee vrouwelijke precentors, die elkaar afwisselden, soms zelf tijdens één dienst; tenslotte drie organisten. Na Katherine, de vaste kracht tijdens de zomerprojecten, kregen we op zaterdag steun van haar leerling Graham (deskundig, maar qua registratie wat aan de voorzichtige kant) en op zondag van Rachel, die wel vaker achter de klavieren in St. Pauls zit. Dat bleek niet alleen uit de soepele begeleiding, maar ook uit opmerkingen over de details in de orde van dienst. Geïnspireerde routine, zou je kunnen zeggen.

london-02
Het repertoire van deze week bevatte onder andere de Canticles van Fawcett. Geke had ze via You Tube leren kennen en de componist gevraagd naar de uitgave. Die bleek er pas te komen als een koor deze muziek wilde uitvoeren. Eén en één is twee, dus dat verklaart de aanwezigheid van de componist bij de eerste uitvoering van zijn werk door een ander koor dan dat van hemzelf. Hij was zichtbaar verheugd en bedankte het koor hartelijk voor de genomen moeite.
De week vloog voorbij en werd besloten met een goed gevulde zondag. Om 8.30 waren we al aan het repeteren voor de Mattins (10.15) en de Eucharist (11.30). Deze laatste dienst werd gevierd in het schip, waar tot onze verbazing geen meubilair voor het koor aanwezig is. Drie rijen stoelen onder de koepel (dome in het jargon), geen lessenaars voor de muziek en een opstelling opzij van het altaar, in plaats van er achter. Maar goed, daar doe je het ook niet voor. Bij muzikale ondersteuning van de liturgie mag je wel je plaats weten!
Alle diensten waarin wij zongen, waren goed bezocht. Zowel bij Evensong en Mattins als bij de Eucharist zaten er tientallen mensen in het koor en in het schip, die betrokken meededen met zitten, staan en zingen. Dat maakte ook dit project weer een dankbare ervaring! Op naar het volgende !

[whohit]-2015 Verslag St. Pauls-[/whohit]

Evensongs Leeuwarden

Vanaf januari 2016 wordt elke tweede zondag van de maand (met uitzondering van augustus) in de Grote Kerk van Leeuwarden om 17.00 uur een Choral Evensong door de Schola Liturgica Leeuwarden worden gezongen. Het koor bestaat uit geoefende zangers en staat onder leiding van Geke Bruining-Visser. Theo Jellema bespeelt het orgel.

Hier kunt u de muzieklijst van het komende seizoen 2019/2020 downloaden (versie 12-1-2020)

De toegang is gratis, wel zal er een collecte gehouden worden voor de kerk en om deze serie in stand te kunnen houden. Meer informatie te vinden op onze Facebookpagina Evensongs Leeuwarden

Hier kunt u de Youtube pagina vinden

Heb je belangstelling om mee te doen mail dan voor informatie naar: info@zingeninengeland.nl.

Het koor is projectmatig opgezet. Iedere zanger studeert zelf de muziek in, elke zaterdag voorafgaand aan de evensong vindt een repetitie plaats in de Waalse kerk (van 10.00 tot uiterlijk 13.00 uur). Op de dag van de Evensong repeteren we van 15.00 uur tot 16.30 uur).

Nunc Dimittis – Purcell

AUGUSTUS GEEN EVENSONG Schola Liturgica zingt in Edinburgh Cathedral

(onderste foto’s van Ad Fahner)
001 Koor in het Koor

009 het koor

004

(Onderste foto’s Eerde Bruining)
25002354006_898ba99d3a_o

Choral Evensong Leeuwarden
Choral Evensong Leeuwarden
Canterbury 2009
Canterbury 2009

[whohit]-201 Evensongs Leeuwarden-[/whohit]

Choral Evensong

Choral Evensong Format Grote Kerk Leeuwarden

Koorgebed (zie bijlage)

Allen gaan staan
Processiehymn (zie bijlage)

Openingswoorden:

Vg: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Broeders en zusters
Belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God.
Allen: Wij belijden voor God en voor elkaar
Wat wij misdeden
In woord en gedachte
In doen en laten
Toon, Heer, Uw barmhartigheid
En schenk uw heil.
Vg.: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Allen: Amen

Preces
Priest: O Lord, open thou our lips.
Answer: And our mouth shall show forth thy praise.
Priest: O God, make speed to save us.
Answer: O Lord, make haste to help us.
Priest: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost,
Answer: as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Priest: Praise ye the Lord
Answer: The Lord’s Name be praised.

Vertaling
v: Heer, open mijn lippen.
k: Mijn mond zal zingen van uw eer.
v: God, kom mij te hulp.
k: Heer, haast U mij te helpen .
v: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
k: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
v: Loven wij de Heer.
k: De naam van de Heer zij geprezen.

Allen gaan zitten

Inleidende improvisatie
Berijmde psalm (zie bijlage)
Onberijmde psalm (zie bijlage)

Eerste lezing uit het Oude Testament (zie bijlage)

Magnificat (zie bijlage)
My soul doth magnify the Lord: and my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
For he hath regarded : the lowliness of his handmaiden.
For behold, from henceforth : all generations shall call me blessed.
For he that is mighty hath magnified me : and holy is his Name.
And his mercy is on them that fear him : throughout all generations.
He hath showed strength with his arm : he hath scattered the proud in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat : and hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things : and the rich he hath sent empty away.
He remembering his mercy hath holpen his servant Israel :
as he promised to our forefathers, Abraham and his seed, for ever.
Glory be to the Father, and to the Son : and to the Holy Ghost
As it was in the beginning, is now, and ever shall be : world without end. Amen.

Vertaling
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tweede lezing uit het Nieuwe Testament (zie bijlage)
Nunc dimittis (zie bijlage)
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace : according to thy word.
For mine eyes have seen : thy salvation,
Which thou hast prepared : before the face of all people;
To be a light to lighten the Gentiles : and to be the glory of thy people Israel.
Glory be to the Father, and to the Son : and to the Holy Ghost
As it was in the beginning, is now, and ever shall be : world without end. Amen.

vertaling:
Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heengaan.
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat Gij hebt bereid voor de volken:
het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Allen gaan staan
Credo tekst lied 340d

Responses
Priest: The Lord be with you.
Answer: And with thy spirit.
Priest: Let us pray.
Answer: Lord, have mercy upon us.
Christ, have mercy upon us.
Lord, have mercy upon us.

Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, As it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, But deliver us from evil. Amen.
Priest: O Lord, shew thy mercy upon us.
Answer: And grant us thy salvation.
Priest: O Lord, save the King.
Answer: And mercifully hear us when we call upon thee.
Priest: Endue thy Ministers with righteousness.
Answer: And make thy chosen people joyful.
Priest: O Lord, save thy people.
Answer: And bless thine inheritance.
Priest: Give peace in our time, O Lord.
Answer: Because there is none other that fighteth for us, but only thou, O God.
Priest: O God, make clean our hearts within us.
Answer: And take not thy Holy Spirit from us.

Vertaling
v: De Heer zij met u.
k: En met uw geest.
v: Laat ons bidden.
k: Heer, ontferm u, Christus ontferm u, Heer ontferm u.
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amen.
v: Heer, kom met uw genade over ons.
k: En schenk ons uw heil
v. O Heer, bewaar de koning.
k: En verhoor ons uit genade als wij tot U roepen.
v: Bekleed uw dienaren met rechtvaardigheid.
k: En vervul uw volk met blijdschap.
v: O Heer, red uw volk.
k: En zegen uw erfdeel.
v: Geef vrede in onze dagen, o Heer.
k: Want er is niemand die voor ons opkomt dan Gij alleen, o God.
v: Schep in mij een zuiver hart, o God.
k: En neem uw heilige Geest niet van ons weg.

Collects
Priest: The Collect of the Day: zie bijlage
… Answer: Amen.

The Collect for Peace:
O God, from whom all holy desires, all good counsels, and all just works do proceed,
give unto thy servants that peace which the world cannot give;
that both, our hearts may be set to obey thy commandments,
and also that, by thee, we being defended from the fear of our enemies
may pass our time in rest and quietness;
through the merits of Jesus Christ, our Saviour. Answer: Amen.

Priest: The Collect for Aid against all Perils:
Lighten our darkness, we beseech thee, o Lord;
and by thy great mercy defend us from all perils and dangers of this night;
for the love of thy only Son, our Saviour, Jesus Christ. Answer: Amen.

Vertaling
v: Gebed van de dag: zie bijlage

v: Gebed om vrede:
O God, van U zijn alle verlangens afkomstig, elke goede raad en alle goede werken.
Geef aan uw dienaren die vrede die de wereld niet geven kan,
zodat ons hart in staat mag zijn te gehoorzamen aan uw geboden,
en wij, door U bevrijd van de angst voor onze vijanden,
onze tijd in rust en vrede mogen doorbrengen;
omwille van Jezus Christus, onze Verlosser. Amen.

v: Gebed om hulp in alle gevaar:
Verlicht onze duisternis, zo smeken wij U, Heer;
en bescherm ons door uw grote genade
tegen alle dreiging en gevaar van deze nacht;
omwille van de liefde van Jezus Christus, uw enige Zoon, onze Verlosser. Amen.


Anthem (zie bijlage)
Voorbeden
Allen gaan staan
Hymn (zie bijlage)

Zegenbede
vg: De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven
allen: Amen.
vg: Loven wij de Heer.
allen: Wij danken God.

Allen gaan zitten
Voluntary (zie bijlage)

[whohit]-Choral Evensong-[/whohit]

Durham jaarwisseling 2016/2017

Durham Cathedral

Voor de tweede maal mogen we met een koor in Durham Cathedral zingen. Een paar jaar geleden hadden we al een onvergetelijke ervaring met het zingen gedurende de jaarwisseling in deze prachtige kathedraal. Nu Mogen we opnieuw gedurende de jaarwisseling zingen. We beginnen met zingen op vrijdag 30 December en sluiten af op vrijdag 6 januari. Van zangers verwachten wij dat zij zelfstandig kunnen zingen en koorervaring hebben.

Wij zijn bereid om de volledige reis voor u te organiseren.
Durham Cathedral

Elke dag zingen we de Evensong in de kathedraal. Op zondag ook nog de Eucharist en Mattins.

[table caption=”Nog plaats voor: ” width=”150″ colwidth=”150|30|150|30|150|30|150|30″ colalign=”left|left”]
sopranen:, NEE, alten:, NEE, tenoren:,NEE, bassen:,NEE
[/table]
[table caption=”Repetitiedata op zaterdag van 10.00 – 15.00 uur” width=”500″ colwidth=”125|125|125|125|125″ colalign=”left|left|left”]

17 September 2016, 1 oktober 2016, 5 November 2016, 26 november 2016, 17 december 2016

[/table]
(zie voor definitieve repetitiedata de agenda).

Wilt u zich aanmelden, klik dan HIER Nadat alle stappen voor het aanmelden zijn doorlopen krijgt u een automatische bevestiging.
[table caption=”Organisatiekosten (muziek, directie, organist en overige kosten); ” width=”600″ colwidth=”125|125″ colalign=”left|left”]

Deelnemers, Donateurs
140 Euro, 130 Euro
[/table]
Om u aan te melden klik op: Inschrijven voor Durham.

Lukt het niet om u aan te melden, stuur dan een mailtje naar info@zingeninengeland.nl

Durham

Coventry Cathedral oktober 2016

In oktober 2016 zingen we met een projectkoor in Coventry Cathedral. De oude kathedraal van Coventry is verwoest in een groot bombardement door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. De stad werd in een puinhoop veranderd. Na de oorlog heeft men de muren van de oude kathedraal laten staan en is een indrukwekkende nieuwe kathedraal gebouwd. De kathedraal heeft banden met andere in de oorlog verwoeste steden zoals Dresden en Rotterdam. Ter gelegenheid van de opening van de kathedraal heeft Britten zijn War Requiem gecomponeerd.

We zingen in Coventry op Zaterdag 22 oktober 2016 en zondag 23 oktober 2016.Op zaterdag zingen we een Evensong en op zondag de Evensong en Eucharistieviering. De Evensong wordt zowel op zaterdag als zondag gezongen om 16.00 uur. De Eucharistie wordt gevierd op zondagmorgen om 10.30 uur.

Wij zijn bereid om de gehele reis te organiseren. Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze. Voor degenen die op zondagavond weer terug willen zijn is dit mogelijk door een vlucht vanaf Heathrow om 21.00 uur ‘s avonds met de KLM cityhopper. Na aanmelding volgt een inventarisatie en weten we ook hoeveel e.e.a. gaat kosten.

Coventry01

[table caption=”Nog plaats voor: ” width=”150″ colwidth=”150|20|150|20|150|20|150|20″ colalign=”left|left”]
sopranen:, NEE, alten:, NEE, tenoren:,NEE, bassen:,NEE
[/table]

Dit is een gesloten project. Mocht u balangstelling hebben stuur dan een mailtje naar info@zingeninengeland.nl

[table caption=”Repetitiedata op zaterdag van 10.00 – 15.00 uur” width=”500″ colwidth=”125|125|125|125″ colalign=”left|left|left”]

10 september 2016, 24 september 2016, 8 oktober 2016

[/table]
Zie voor definitieve repetitiedata onder Agenda

Wilt u zich aanmelden, klik dan op de aanmeldknop onder organisatiekosten. Nadat alle stappen voor het aanmelden zijn doorlopen krijgt u een automatische bevestiging. (Krijgt u die niet stuur dan een mailtje naar info@zingeninengeland.nl).
[table caption=”Organisatiekosten (muziek, directie, organist en overige kosten); ” width=”600″ colwidth=”125|125″ colalign=”left|left”]

Organisatiekosten, Organisatiekosten donateurs,Inclusief Reis- en verblijf
95 Euro, 90 Euro, nader te bepalen[/table]
Inschrijven voor Coventry

(nadat u voor Inschrijven voor Coventry hebt gekozen, kunt u uit de bovengenoemde opties kiezen, kiest u voor inclusief Reis- en verblijf, dan wordt eerst contact met u opgenomen).

Algemene voorwaarden:
Voor algemene informatie en voorwaarden met betrekking tot onze projecten kunt u bijgaand pdf bestand downloaden door hier te klikken.

Coventry02