Dag 8 (woensdag)

5D_Digital_Eerde_Bruining-1 woensdag 31 juli: psalm 150! Deze associatie kwam niet alleen van mij, maar ook van Eerde, die deze blog toedeelt aan zangers (m/v) van zijn keuze. Toen iedereen weer op het vaste repetitiemoment in de songschool was, begon de repetitie met deze psalm. Qua compositie wijkt hij af van de andere psalmen: er is niet echt een chant, maar veel eenstemmige gedeelten. Dat leidt al gauw tot de gedachte ‘dat doen we wel even’ , maar met dat waanbeeld maakte Geke gauw korte metten. Niet alleen de gelijkheid van de voordracht vraagt de nodige concentratie, ook de uitspraak van die merkwaardige woorden in het Engels, met langere klinkers dan wij gewend zijn, blijft een punt van aandacht.
Eigenlijk is deze psalm een prachtig vervolg op die van gisteren (148), waarin de hele schepping wordt opgeroepen tot het prijzen van God. Als kroon op de lofprijzing komt in psalm 150 de menselijke lof-activiteit aan bod. Daarvoor is de mens zelf niet voldoende; allerlei instrumenten, in feite verlengstukken van wat mensen met hun lichaam kunnen, zijn nodig om de lofprijzing te completeren.

5D_Digital_Eerde_Bruining-7 In de reeks psalmen die over de maand is verdeeld, is psalm 150 de laatste. Op de eerste dag van de nieuwe maand begint men weer bij het begin van het psalmboek. Elke maand opnieuw komt de hele reeks van psalmen langs, als een cyclus die prima past bij het begin van het boek Prediker: er is een tijd van ophouden en een tijd van beginnen.
De Evensong zelf was opnieuw een muzikaal feest. De toon werd gezet met de psalm, en vervolgd met de cantica van Wood. Die waren in Ripon ook al langsgeweest, dus dat was goed te horen!

Voor mij is het muzikale hoogtepunt van dit project de anthem Like as the heart van Howells. Ook die had in Ripon al geklonken; daarvoor geldt dus hetzelfde als voor Wood, zodat het molto espressivo goed tot zijn recht kwam. De voor Howells zo kenmerkende lange noten aan het eind van een zin kostten wat meer moeite dan in Ripon, maar dat was de vele luisteraars (het zit hier in York altijd stampvol!!) waarschijnlijk niet opgevallen.

5D_Digital_Eerde_Bruining-3 Iets verderop in het boek Prediker (ik geloof in hoofdstuk 9) wordt een oproep gedaan om toch vooral de aangename kanten van het leven niet te vergeten. Vrij vertaald komt het erop neer dat ook lekker eten en drinken erbij mogen/moeten horen. De jarenlange ervaring van Dirk Jakob komt dan goed van pas. Ook deze keer had hij een goede gelegenheid gevonden waar het hele koor, met steeds toenemende aanhang, lekker mocht eten voor een aangename prijs. Evenals bij eerdere gelegenheden staat de grote variatie van de Indische keuken garant voor een goed diner, met voor elk wat wils.

Met zo’n maaltijd komt helaas het eind van het project ook alweer inzicht, maar ook dat wisten we van tevoren: zie Prediker!
5D_Digital_Eerde_Bruining-4