Salisbury 2009

Een lang weekend Salisbury: de moeite waard!

In het weekend van 13 februari tot en met 16 februari heeft de Ichthuscantorij o.l.v. Sjouke en Geke Bruining gezongen in Salisbury Cathedral. Het orgel werd bespeeld door Mattijs de Vreugd.

Vertrek op vrijdag de dertiende vanaf Hoek van Holland. Dat klinkt onheilspellender dan het was: mooi op tijd waren vrijwel alle deelnemers aan de reis naar Salisbury aanwezig in de vertrekhal. De enigen die er niet waren, hadden dat van tevoren aangegeven; een flinke griep had Annette geveld en anderen werden door een huwelijk in de familiekring genoodzaakt de heenreis naar Salisbury op eigen gelegenheid te maken.

Na een voorspoedige en slaaprijke zeereis arriveerden we vroeg in Harwich. Daar stond een koninklijke touringcar voor ons klaar, die ons met een korte tussenstop door een prachtig landschap naar Salisbury bracht. Restanten van de hevige sneeuwval in de afgelopen periode waren nog goed te zien. Een mooi gezicht bij de kleurrijke zonsopgang!

De aankomst in Salisbury was zo tijdig, dat nog niet alle kamers in de door Geke gereserveerde B&B al waren schoongemaakt. Dat betekende dat niet iedereen direct de koffers kon uitpakken en zich kon gaan vertreden in het aangename lenteweer.

Halverwege de middag konden we repeteren in de kathedraal. Aangezien er voor het koor alleen een vestry aanwezig is en geen repetitielokaal, zoals in andere kathedralen wel het geval is, konden we direct in toga plaatsnemen in de koorbanken. Anders dan op de repetities in Harlingen werd de psalm gediviseerd gezongen. Dat klonk goed, omdat iedereen alles kende. Tijdens de Evensong ontbrak een precentor, maar zoals te verwachten was, kon Maarten deze functie op passende wijze vervullen. Er was -gezien de vakantietijd- best veel belangstelling voor deze Evensong. Blijkbaar hoort het voor veel mensen tot het vaste patroon van het weekend om op zaterdagmiddag de kerk te bezoeken. ‘s Avonds werd er een smakelijke maaltijd geserveerd in ons onderkomen; ook de wijn was niet te versmaden!

Na een welverdiende en genoten nachtrust konden we op 15 februari aanschuiven voor een Engels ontbijt, dat we ons goed lieten smaken. Een korte wandeling in opnieuw heerlijk weer bracht ons naar de kathedraal, waar we om 9.45 u. aan de repetitie konden beginnen. Vanwege de Matins was dat eerder niet mogelijk. De repetitie bestond hoofdzakelijk uit het doornemen van de orde van dienst, waardoor het inzingen in korte tijd moest gebeuren.

Organist Mattijs de Vreugd speelde voorafgaande aan de Eucharist vrolijke muziek in de sfeer van de kleine orgelsolomesse van Haydn die op het programma stond. Tijdens de dienst kwam deze compositie goed tot zijn recht. Er werd zorgvuldig gezongen en inspirerend gedirigeerd (eigenlijk andersom, natuurlijk!). Achteraf had men het Benedictus gemist, maar het Ave verum van Elgar maakte weer veel goed.

Opvallend was dat de lezingen van deze zondag al waren gelezen tijdens de Evensong van de zaterdag. Dat viel onder de noemer preparation. De mooie combinatie van een gedeelte uit de Kolossenzenbrief en het magistrale begin van het Johannesevangelie werd in de preek uitgelegd als vorm van complementariteit: de goddelijke en de menselijke natuur van Jezus volgens de 4e eeuwse concilies allebei 100%: mysterie!- vormen een goede balans. Anders dan een week of acht eerder (Chichester) lag het accent in de prediking niet op de gevolgen van de economische crisis en hoe men daarmee kan omgaan.

De koffie na de Eucharist werd geserveerd in het chapterhouse. Hoewel men in deze kathedraal in muzikaal opzicht wel wat gewend is, waren de complimenten niet van de lucht!

Krap anderhalf uur was beschikbaar voor de lunch, maar dankzij het grote aantal restauratieve voorzieningen in de directe omgeving van de kathedraal was iedereen toch weer tijdig en verkwikt terug. We konden nog net getuige zijn van het slot van een doopdienst die rond de grote doopvont met stromend water werd gevierd.

Na afloop speelde de kathedrale organist ‘stemmige’ muziek, die normaal gesproken te beluisteren valt bij een draaiorgel. Veel aanwezigen moesten zich bedwingen om niet een polonaise te gaan lopen door de kerk! De repetitie werd gebruikt om nog wat kleine ongerechtigheden weg te werken in de Preces and responses; de overige composities die op het programma stonden (o.a. Dyson) konden in alle rust worden doorgenomen, zodat er tijdens de Evensong voluit gezongen kon worden. Ook in deze goed bezochte dienst kwam naar aanleiding van Genesis 2 de complementariteit goddelijk-menselijk aan de orde, zodat qua gedachtegoed de cirkel van dit weekend rond was.

Helaas bekroop ons bij het verlaten van de kathedraal het bekende gevoel “is het nu alweer afgelopen?”. Dat is een goed teken met het oog op komende projecten. De maandag, laatste dag van deze toernee, was vrij. Dus volop gelegenheid om nog wat van deze mooie stad te bekijken en vruchten van de uitverkoop te plukken.

Om een uur of vier stond de bus weer klaar, die ervoor zorgde dat we allemaal op tijd weer bij de boot aankwamen. De volgende ochtend ontwaakten we in Nederlandse wateren bij druilerig weer. We waren weer thuis! Het was een inspirerend en tegelijkertijd ontspannend weekend!

Ton Tromp