Vernieuwde Agenda

Er is een vernieuwde AGENDA op onze website. U kunt nu op een categorie klikken en u krijgt alle events te zien van een bepaalde groep.

Op dit moment is er een verdeling gemaakt in activiteiten van
de Schola Liturgica en van de Ichthuscantorij, maar ook gebeurtenissen die in een bepaalde lokatie plaats vinden, zoals de dorpskerk van Huizum, de Grote Kerk Leeuwarden en de Michaelskerk te Harlingen.

Wij hopen dat hiermee onze AGENDA overzichtelijker en actueler is geworden.