Dirigenten

Sjouke Bruining


Sjouke


Sjouke Bruining is sinds 1978 organist van de Chr. Ger. Ichthuskerk te Harlingen. Zijn orgellessen ontving hij van Klaas Hoek. In 1980 heeft hij de Ichthuscantorij opgericht. Hij heeft zich gespecialiseerd in de Liturgie en de muziek van de Anglicaanse kerk. Samen met Geke Bruining-Visser heeft hij de Schola Liturgica opgericht. Hij is dirigent van de Ichthuscantorij uit Harlingen en de cantorij van de PKN te Aduard.

Van 1978 tot 2008 was hij vaste organist van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Harlingen. Nadat deze kerk werd gesloten en samen ging met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt werd hij organist in de Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Harlingen. Tevens speelt hij regelmatig diensten in de Grote Kerk van Harlingen.


Geke Bruining-Visser


GekeGeke Bruining-Visser studeerde muziekwetenschap aan de universiteit van Utrecht van 1984 – 1989. Zij bekwaamde zich in kerkmuziek aan het Nederlands Instituut voor kerkmuziek. Aan het Sweelinckconservatorium van Amsterdam studeerde ze compositie bij Daan Manneke. Zij heeft kerk- en koormuziek uitgegeven bij Intrada te Heerenveen. Tevens heeft koordirectie aan het Gronings Conservatorium. Ze is samen met Sjouke Bruining dirigent van de diverse projecten van de Schola Liturgica. Tevens is zij cantor in de Grote Kerk van Leeuwarden en dirigent van de Bachvereniging Leeuwarden. Tevens werkt zij als dirigent van het Nieuwe Liedfonds te Amsterdam. Bezoek ook haar website: www.gekebruining.nl