Historie Ichthuscantorij

Beginjaren

De Ichthuscantorij werd (aanvankelijk als koor) opgericht in 1980. De eerste dienst werd gezongen op een zaterdagavond voor Kerst 1979 in de Ichthuskerk te Harlingen. Dit gebeurde in de vorm van een projectkoor en aangezien er geen dirigent was, werd de organist van de kerk, Sjouke Bruining, ook dirigent van het koor. Vanwege het grote succes werd in januari 1980, samen met een aantal mensen die door wilden gaan, het Ichthuskoor opgericht. In het begin werden alleen diensten gezongen in de Ichthuskerk

In 1983 werd het koor omgedoopt in Ichthuscantorij en in september van datzelfde jaar werkte het koor voor het eerst mee aan een radiokerkdienst. In de beginjaren richtte het koor zich vooral op Nederlandse Kerkmuziek. Zo werden alle passies van Willem Vogel uitgevoerd en werd zelfs door de Friese Kerkmusicus Yme Visser een Mattheus Passie voor de Ichthuscantorij geschreven. Vanaf het eind van de jaren tachtig ging de Ichthuscantorij zich steeds meer richten op de Engelse kathedrale muziek. Nu repeteert en zingt het koor in het kerkgebouw van de CGKV te Harlingen, 'De Haven'
Kerkgebouw de Haven
Evensongs

De eerste Evensong werd gezongen met de Hervormde Cantorij op 13 november 1989 in de oude Doopsgezinde kerk van Harlingen. Hierna werden de Evensongs de eerste jaren gezongen door de Ichthuscantorij in de Nederlands Hervormde Kerk van Kimswerd en van Wijnaldum. Pas vanaf 1991 werden de Evensongs meestal gezongen in de Rooms-Katholieke St. Michaƫlkerk te Harlingen een kerk met een prachtige akoestiek. Zo nu en dan werd uitgeweken naar de Nederlands Hervormde Kerk of de Rooms Katholieke kerk of de Martinikerk te Franeker. Vanaf 2019 zingt de Ichthuscantorij elke vierde zondag van de maand een Evensong in het kerkgebouw de Haven. Ook in de Coronatijd heeft de Ichtuscantorij (in kleinere bezetting en online) zoveel mogelijk doorgezongen.

Festival of Lessons and Carols

In 1988 werd op initiatief van de dirigent begonnen met het organiseren van een Festival of Lessons and Carols. Deze werd tot 2004 samen met de Cantorij van de Grote Kerk gezongen. Wij zingen nu meestal op 1e en 4e advent een Festival voor Advent.
Overige Activiteiten

In 1983 en 1999 heeft het koor medewerking verleend aan Radiokerkdiensten vanuit de Ichthuskerk. Tevens heeft het koor verschillende malen meegewerkt aan radioprogramma's van de EO, NCRV en Omrop Fryslan. Bijna jaarlijks zingt de Ichthuscantorij een Carolservice in Leeuwarden. Ook in andere plaatsen van het land wordt het koor vaak gevraagd om te zingen. In 2004 hebben we onze eerste CD gemaakt met Engelse kerkmuziek. In 2010 hebben we meegewerkt aan een CD met werken van Jan de Jong.
Engeland

Vanaf 1992 heeft de Ichthuscantorij elke twee jaar in de zomer een week gezongen in een Engelse kathedraal. Hierbij zijn diverse kathedralen bezocht. Tegenwoordig zijn deze Engeland reizen opgenomen in het programma van de Schola Liturgica.