Ichthuscantorij

De Ichthuscantorij staat sinds de oprichting in 1980 onder leiding van Sjouke Bruining. Vanaf 2002 is Geke Bruining - Visser mededirigent geworden. Zij was reeds vanaf 1986 actief bij het koor betrokken als zanger en componist. De Cantorij heeft zich gespecialiseerd in Engelse koormuziek.

Van de zangers wordt verwacht dat ze binnen een redelijke termijn nieuwe muziek kunnen instuderen. De leeftijd van de leden is zeer uiteenlopend. De Cantorij zingt regelmatig diensten in binnen- en buitenland en heeft aan verschillende radio- en tv-opnames haar medewerking verleend. In eigen land wordt meegewerkt aan reguliere kerkdiensten, Evensongs en Festivals of Lessons and Carols.

Engeland

Elke twee jaar werden in Engeland diensten gezongen in Anglicaanse kathedralen tijdens de afwezigheid van het kathedrale koor, nu is dit een onderdeel van de Schola Liturgica geworden.
Repetities

De repetities vinden wekelijks plaats op vrijdagavond van 20.00 uur - 21.45 uur. De repetities worden gehouden in het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt "de Haven" te Harlingen. De Ichthuscantorij en de Schola Liturgica werken nauw samen.
Orgel Haven