Nieuws

Meer informatie of vragen? Stuur een mailtje naar info@zingeninengeland.nl
Iedere tweede zondag van de maand wordt een Choral Evensong gezongen in de Grote Kerk van Leeuwarden. De dienst wordt gezongen door de Schola Liturgica Leeuwarden o.l.v. Geke Bruining-Visser. De vaste organist is Mattijs de Vreugd.De Evensong is altijd live te volgen via http://www.choralevensong.nl
York minster

De inschrijving voor St Paul's Cathedrdal (Jaarwisseling 2024/2025) is geopend. U kunt zich aanmelden via de projecten pagina.
Nieuwe projecten

Vast gelegd voor de zomer van 2025 is een afspraak gemaakt met Carlisle Cathedral. Een van de weinige kathedralen waar Schola Liturgica nog niet eerder heeft gezongen. Carlisle Cathedral is de meest noordelijke kathedraal van Engeland, vlak bij Schotland. 

16/03/2024
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 16 maart 2024

A week Choral Evensongs in Leeuwarden (9th August – 15th August 2020)

The week of Sunday 9th – Saturday 15th August (inclusive) every day a Choral Evensong is going to be published on the YouTube Channel of Schola Liturgica. The Evensongs are sung by Schola Liturgica Leeuwarden under the direction of Geke Bruining-Visser.
The organists during this week are Gerwin Hoekstra en Theo Jellema. De services are recorded in the Church of St James (Jacobijner kerk) in Leeuwarden. The hymns are in English and Dutch. The psalms are sung in the tradition of the Dutch and Anglican Church.

As soon as the Order of the Service for each day is ready for publishing you can find it on this page. The online service can also be found on the YouTube Channel of Schola Liturgica.

YouTube kanaal Schola Liturgica

The musiclist is as follows:

Thursday 13th August (organist Gerwin Hoekstra)
Choral Evensong Thursday 13th August 2020
Liturgie 200813 evensong Leeuwarden
Introit: Hymn NEH 492 O God of earth and altar
Canticles: Bairstow in g
Anthem: Sumsion: They that go down to the see in ships
Responses: Sumsion
Psalm 69: 1, 4, 9 (Dutch), 70 (Chant)
1st Lesson: Lamentations 3: 34- 41 (Dutch)
2nd Lesson: Rome 7: 14- 25 (Dutch)
Lvdk gez. 377: 3,4,6,7 (de gouden zonne heeft overwonnen)

Friday 14th August (organist Theo Jellema)

Choral Evensong Friday 14th August 2020
Liturgie 200814 evensong Leeuwarden
Hymn NEH 247 O gladsome light, o grace
Mag, nunc: Hawes in D
Anthem: Britten: O be joyful
Responses: Grote
Psalm 73: 1,5,6 (Dutch), 73: 22-end (Chant)
1st Lesson: 2 Kings 19: 15- 19 (Dutch)
2nd Lesson: 1 Tessalonians 3: 6- 13 (Dutch)
Lvdk gez. 384 Verzonken is het licht der zon

Saturday 15th August Blessed virgin Mary (organist Theo Jellema)
Liturgie 200815 evensong Leeuwarden
Choral Evensong Saturday 15th August 2020
Introit: Hymn NEH 186 Tell out, my soul
Mag, nunc: Batten 4th service
Anthem: Parsons: Ave Maria
Responses: Tomkins
Psalm 72 (Dutch), 132 (Chant)
1st Lesson: Song of Solomon 2: 1-7 (Dutcb)
2nd Lesson: Acts 1: 6-14 (Dutch)
Lvdk gez. 159 O Here Jezus, lang verbeid

Sunday 9th August (organist Theo Jellema)
Choral Evensong Sunday 9th August 2020
Liturgie 200809 evensong Leeuwarden
Introit: Hymn NEH 401 Lights abode, celestial Salem
Canticles: Aston in F
Anthem: Walton: Set me as a seal
Responses: Ashley Grote
Psalm 47: 1,2,3 (Dutch), 48(Chant)
1st Lesson: Song of Solomon 8: 5-7 (Dutch)
2nd Lesson: 2 Peter 3: 8- 13
lvdk gez. 114 ik zag een nieuwe hemel zich verheffen (Dutch)

Monday 10th August (Organist Gerwin Hoekstra)
Choral Evensong Monday 10th August 2020
Liturgie 200810 evensong Leeuwarden
Introit: Hymn NEH 441 Pray that Jerusalem may have
Canticles: Sumsion in A
Anthem: Chillcott: Be thou my vision
Responses: Sumsion
Psalm 54: 1,2 (Dutch), 55 (Chant)
Lezing: Haggai 1: 1- 8 (Dutch)
Lezing: Marcus 7: 9- 16 (Dutch)
lvdk gez. 18 Zalige ure

Tuesday 11th August (organist Theo Jellema)
Choral Evensong Tuesday 11th August 2020
Liturgie 200811 evensong Leeuwarden
Introit: Hymn NEH 498 Son of God, eternal Saviour
Canticles: Stainer in B flat
Anthem: Greene: O clap your hands
Responses: Tomkins
Psalm 61 : 1-5 (Dutch), 60 (Chant)
1st Lesson: Proverbs 21: 1- 8 (Dutch)
2nd Lesson: Marcus 6: 30- 44 (Dutch)
Lvdk gez. 57a Zeven was voldoende

Wednesday 12th August (organist Gerwin Hoekstra)
Choral Evensong Wednesday 12th August 2020
Liturgie 200812 evensong Leeuwarden
Introit: Hymn 499 Thy kingdom come, o God
Canticles: Noble in b minor
Anthem Wesley: Thou wilt keep him in perfect peace
Responses: Ashley Grote
Psalm 65: 1, 2,3 (Dutch), 67 (Chant)
1st Lesson: Hosea 11: 1- 11 (Dutch)
2nd Lesson: 1 John. 4: 17- 21 (Dutch)
Lvdk gez. 393 De dag door uwe gunst ontvangen

[whohit]-2020 Evensongs augustus Leeuwarden-[/whohit]

Choral Evensong Grote Kerk van Leeuwarden

Elke tweede zondag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) wordt in de Grote Kerk van Leeuwarden een Choral Evensong gezongen. De dienst begint om 17.00 uur en de toegang is uiteraard gratis. Wel is er een collecte. Het koor bestaat uit geoefende zangers. Op onze speciale pagina kunt u zien wanneer de Evensong worden gehouden en welk programma gezongen wordt.

(Nunc Dimittis – Purcell)

25002354006_898ba99d3a_o

Choral Evensong Leeuwarden
Choral Evensong Leeuwarden

Evensongs Leeuwarden

Iedere tweede zondag van de maand (met uitzondering van augustus) wordt in de Grote Kerk van Leeuwarden om 17.00 uur een Choral Evensong door de Schola Liturgica Leeuwarden gezongen. 

Het koor bestaat uit geoefende zangers en staat onder leiding van Geke Bruining-Visser. Mattijs de Vreugd bespeelt het orgel.
Livestreams kunt u volgen op www.choralevensong.nl. U vindt hier ook de laatst uitgezonden livestream.

Op ons YouTube kanaal kunt u veel meer Evensongs en opnames vinden. Regelmatig worden nieuwe opnamen toegevoegd. U kunt ze vinden door te klikken op YouTube kanaal Schola Liturgica.
De toegang is uiteraard gratis, wel zal er een collecte gehouden worden om deze serie in stand te kunnen houden. Meer informatie te vinden op onze Facebookpagina Evensongs Leeuwarden
Belangstelling om mee te doen? Mail dan voor informatie naar: info@zingeninengeland.nl.

Het koor is projectmatig opgezet. Iedere zanger studeert zelf de muziek in, elke zaterdag voorafgaand aan de evensong vindt een repetitie plaats in de Waalse kerk (van 10.00 tot uiterlijk 13.00 uur). Op de dag van de Evensong repeteren we van 15.00 uur tot 16.30 uur).
Op ons youtube kanaal kunt u eerdere diensten bekijken. De laatste dienst is te bekijken door het internetadres www.choralevensong.nl in te typen.

(foto’s van Ad Fahner)001 Koor in het Koor

009 het koor

004

(foto’s Eerde Bruining)
25002354006_898ba99d3a_o

Choral Evensong

Choral Evensong Format Grote Kerk Leeuwarden

Koorgebed (zie bijlage)

Allen gaan staan
Processiehymn (zie bijlage)

Openingswoorden:

Vg: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Broeders en zusters
Belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God.
Allen: Wij belijden voor God en voor elkaar
Wat wij misdeden
In woord en gedachte
In doen en laten
Toon, Heer, Uw barmhartigheid
En schenk uw heil.
Vg.: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Allen: Amen

Preces
Priest: O Lord, open thou our lips.
Answer: And our mouth shall show forth thy praise.
Priest: O God, make speed to save us.
Answer: O Lord, make haste to help us.
Priest: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost,
Answer: as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Priest: Praise ye the Lord
Answer: The Lord’s Name be praised.

Vertaling
v: Heer, open mijn lippen.
k: Mijn mond zal zingen van uw eer.
v: God, kom mij te hulp.
k: Heer, haast U mij te helpen .
v: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
k: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
v: Loven wij de Heer.
k: De naam van de Heer zij geprezen.

Allen gaan zitten

Inleidende improvisatie
Berijmde psalm (zie bijlage)
Onberijmde psalm (zie bijlage)

Eerste lezing uit het Oude Testament (zie bijlage)

Magnificat (zie bijlage)
My soul doth magnify the Lord: and my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
For he hath regarded : the lowliness of his handmaiden.
For behold, from henceforth : all generations shall call me blessed.
For he that is mighty hath magnified me : and holy is his Name.
And his mercy is on them that fear him : throughout all generations.
He hath showed strength with his arm : he hath scattered the proud in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat : and hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things : and the rich he hath sent empty away.
He remembering his mercy hath holpen his servant Israel :
as he promised to our forefathers, Abraham and his seed, for ever.
Glory be to the Father, and to the Son : and to the Holy Ghost
As it was in the beginning, is now, and ever shall be : world without end. Amen.

Vertaling
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tweede lezing uit het Nieuwe Testament (zie bijlage)
Nunc dimittis (zie bijlage)
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace : according to thy word.
For mine eyes have seen : thy salvation,
Which thou hast prepared : before the face of all people;
To be a light to lighten the Gentiles : and to be the glory of thy people Israel.
Glory be to the Father, and to the Son : and to the Holy Ghost
As it was in the beginning, is now, and ever shall be : world without end. Amen.

vertaling:
Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heengaan.
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat Gij hebt bereid voor de volken:
het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Allen gaan staan
Credo tekst lied 340d

Responses
Priest: The Lord be with you.
Answer: And with thy spirit.
Priest: Let us pray.
Answer: Lord, have mercy upon us.
Christ, have mercy upon us.
Lord, have mercy upon us.

Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, As it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, But deliver us from evil. Amen.
Priest: O Lord, shew thy mercy upon us.
Answer: And grant us thy salvation.
Priest: O Lord, save the King.
Answer: And mercifully hear us when we call upon thee.
Priest: Endue thy Ministers with righteousness.
Answer: And make thy chosen people joyful.
Priest: O Lord, save thy people.
Answer: And bless thine inheritance.
Priest: Give peace in our time, O Lord.
Answer: Because there is none other that fighteth for us, but only thou, O God.
Priest: O God, make clean our hearts within us.
Answer: And take not thy Holy Spirit from us.

Vertaling
v: De Heer zij met u.
k: En met uw geest.
v: Laat ons bidden.
k: Heer, ontferm u, Christus ontferm u, Heer ontferm u.
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amen.
v: Heer, kom met uw genade over ons.
k: En schenk ons uw heil
v. O Heer, bewaar de koning.
k: En verhoor ons uit genade als wij tot U roepen.
v: Bekleed uw dienaren met rechtvaardigheid.
k: En vervul uw volk met blijdschap.
v: O Heer, red uw volk.
k: En zegen uw erfdeel.
v: Geef vrede in onze dagen, o Heer.
k: Want er is niemand die voor ons opkomt dan Gij alleen, o God.
v: Schep in mij een zuiver hart, o God.
k: En neem uw heilige Geest niet van ons weg.

Collects
Priest: The Collect of the Day: zie bijlage
… Answer: Amen.

The Collect for Peace:
O God, from whom all holy desires, all good counsels, and all just works do proceed,
give unto thy servants that peace which the world cannot give;
that both, our hearts may be set to obey thy commandments,
and also that, by thee, we being defended from the fear of our enemies
may pass our time in rest and quietness;
through the merits of Jesus Christ, our Saviour. Answer: Amen.

Priest: The Collect for Aid against all Perils:
Lighten our darkness, we beseech thee, o Lord;
and by thy great mercy defend us from all perils and dangers of this night;
for the love of thy only Son, our Saviour, Jesus Christ. Answer: Amen.

Vertaling
v: Gebed van de dag: zie bijlage

v: Gebed om vrede:
O God, van U zijn alle verlangens afkomstig, elke goede raad en alle goede werken.
Geef aan uw dienaren die vrede die de wereld niet geven kan,
zodat ons hart in staat mag zijn te gehoorzamen aan uw geboden,
en wij, door U bevrijd van de angst voor onze vijanden,
onze tijd in rust en vrede mogen doorbrengen;
omwille van Jezus Christus, onze Verlosser. Amen.

v: Gebed om hulp in alle gevaar:
Verlicht onze duisternis, zo smeken wij U, Heer;
en bescherm ons door uw grote genade
tegen alle dreiging en gevaar van deze nacht;
omwille van de liefde van Jezus Christus, uw enige Zoon, onze Verlosser. Amen.


Anthem (zie bijlage)
Voorbeden
Allen gaan staan
Hymn (zie bijlage)

Zegenbede
vg: De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven
allen: Amen.
vg: Loven wij de Heer.
allen: Wij danken God.

Allen gaan zitten
Voluntary (zie bijlage)

[whohit]-Choral Evensong-[/whohit]